No. 产品名称 价格
1 扑热息痛(对乙酰氨基酚) 103-90-2 44元/千克 询价
2 厂家现货供应盐酸苯海拉明医药级99%CAS147-24-0 160元/千克 询价
3 马来酸 30元/千克 询价
4 2-硫脲嘧啶 450元/千克 询价
5 1-氨基蒽醌 105元/千克 询价
6 乔松素 580000元/千克 询价
7 聚天冬氨酸钾 20元/千克 询价
8 二苯甲酮 35元/千克 询价
9 N,N'-羰基二咪唑 180元/千克 询价
10 α-乙酰乳酸脱羧酶 480元/千克 询价
11 丙位辛内酯 150元/千克 询价
12 胰酶 130元/千克 询价
13 干法绢云母粉 7元/千克 询价
14 偶氮甲酰胺1 40元/千克 询价
15 E-51(618)环氧树脂 35元/千克 询价
16 米诺地尔硫酸盐 1350元/千克 询价
第 1 页 / 共 22 页 上一页 1 2 3 4 5 下一页